Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT Lumigo Benelux B.V.

 1. INTRODUCTIE

In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

 1. TOEPASSING

Dit privacy statement is van toepassing op alle webshopbezoeken, transacties en overeenkomsten met Lumigo Benelux B.V.

Bedrijfsgegevens:

Naam: Lumigo Benelux B.V.
Adres: Armundsenweg 25, 4462 GP Goes
Telefoonnummer: 0113 – 56 17 24
KvK: 56579748
Webshop: www.lumigo.eu

 

De webshop van Lumigo Benelux B.V. (www.lumigo.eu) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Lumigo Benelux B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw webshopbezoek of samenwerking met Lumigo Benelux B.V. zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

 1. DOELEINDEN

Lumigo Benelux B.V. verzamelt persoonsgegevens via www.lumigo.eu op een aantal manieren:

 1. Via formulieren op de webshop
 2. Via de Lumigo Benelux B.V. nieuwsbrief
 3. Via Google Analytics
 4. Via het bestelproces van producten

 

 • FORMULIEREN OP DE WEBSHOP

De Lumigo Benelux B.V. webshop is voorzien van een contactformuliuer. In dit formulier vragen we u om persoonsgegevens.

We vragen om:

 • Uw naam,
 • uw telefoonnummer,
 • uw e-mailadres.

De gegevens die u hier invoert worden gebruikt om vragen die uin het ‘bericht’ veld stelt te beantwoorden. .

De gegevens die u invoert in dit formulier worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

 • DE LUMIGO BENELUX B.V. NIEUWSBRIEF

Op de webshop kunt u zich aanmelden voor de Lumigo Benelux B.V. nieuwsbrief. De Lumigo Benelux B.V. nieuwsbrief bevat informatie over de producten van Lumigo Benelux B.V.. We verzenden de nieuwsbrief met e-mailprogramma Mailchimp. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door uw e-mailadres in te voeren onderaan op de ‘home pagina’.

 

Op dat moment komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de Lumigo Benelux B.V. nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

 

 • GOOGLE ANALYTICS

 

De Lumigo Benelux B.V. webshop maakt gebruik van Google Analytics. We gebruiken deze tool om anonieme, analytische data te verzamelen van onze webshopbezoekers. Deze webshop statistieken gebruiken we om te leren van onze webshopbezoekers en daarop onze producten en diensten aan te passen. De gegevens die we verzamelen zijn anoniem, we kunnen aan de hand van de informatie niet achterhalen wie de personen achter de data zijn.

 

De verzamelde informatie wordt opgeslagen op Google datacenters. Locaties van de datacenters: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html. Over de verwerking van deze gegevens hebben we afspraken gemaakt met Google door middel van een verwerkersovereenkomst. Google heeft geen toestemming om deze gegevens te gebruiken voor andere toepassingen. Meer over het privacy beleid van Google is hier te vinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl

 

 • HET BESTELPROCES

 

Op de webshop Lumigo Benelux B.V. kunt u producten bestellen. In het bestelproces van deze producten wordt gevraagd om een aantal persoonsgegevens.

 

Dit zijn:

 • Voornaam,
 • achternaam,
 • bedrijfsnaam,
 • straatnaam en huisnummer,
 • postcode,
 • plaats,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres.

 

Uw naam en adres hebben we nodig om de producten te kunnen verzenden en aan u te kunnen adresseren. Het e-mailadres gebruiken we om u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw bestelling. U ontvangt een bestelbevestiging en verzendbevestiging. We gebruiken uw e-mailadres niet om u promoties te sturen of om op te nemen in onze nieuwsbrief database. Het telefoonnummer hebben we nodig om contact met u op te nemen wanneer er gegevens ontbreken of als er iets bijzonders aan de hand is met uw bestelling. Bijvoorbeeld wanneer een product niet leverbaar is.

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

De Lumigo Benelux B.V. webshop werkt samen met partners/subverwerkers. We werken bijvoorbeeld met een webshopbeheerder en betalingsprovider (Mollie). De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Lumigo Benelux B.V. essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Lumigo Benelux B.V. zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze partners.

Verder verstrekken we uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Daarnaast staan op onze webshop links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.lumigo.eu.Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Wil je iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
 • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
 • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

 1. BEWAREN VAN GEGEVENS

Lumigo Benelux B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

 1. BEVEILIGING

Lumigo Benelux B.V. treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

 • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Lumigo Benelux B.V..
 • Het personeel van Lumigo Benelux B.V. gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Lumigo Benelux B.V. maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
 • Lumigo Benelux B.V. registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.
 1. KLACHTEN

Hebt u een klacht over de manier waarop Lumigo Benelux B.V. met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.

WhatsApp